منوی دسترسی

نقد وبررسی کتاب الگمارک و المکوس + دانلود و خرید

نقد وبررسی کتاب الگمارک و المکوس + دانلود , ,جلال آل احمد,جلال احمدیان,جلال احمد,جلال احمدی,جلال احمديان,جلال احمد ابراهيم المازن,جلال احمد منصور العالي
الگمارک و المکوس

الگمارک و المکوس

نویسنده: جلال آل احمد
داستان کوتاه
«یکی از سربازها دور کلاه آفتاب گردان خود را نقاشی کرده بود و هرچه دلش خواسته بود روی آن کشیده بود؛ یک جا دسته گل، جای دیگر یک صلیب دم بریده پت و پهن و یک طرف دیگر دوتا دل که یک تیر از وسط هر دوی آنها رد شده بود و از سر دمش خون میچکید و یک جای دیگر هم کلمه “ملبورن” را که زیاد هم تمیز نوشته نشده بود، توانستم بخوانم. فارسی که شوفر به آن حرف میزد غلیظ بود و من توی دل به او میخندیدم و از اینکه برای دو قدم راه بیست تومان اضافه داده بودم چیزی به دل نگرفتم. اما وقتی فهمیدم که هیجده تومان سرم کلاه گذاشته اند، خیلی دلم سوخت.»

» کتابناکهای مرتبط:
گلدسته و فلک
لاک صورتی
دید و بازدید


شما چه فکر میکنید؟