منوی دسترسی

نقد و بررسی کتاب نامه های جلال آل احمد + دانلود و خرید

نقد و بررسی کتاب نامه های جلال آل احمد + دانلود, جلال آل احمد,جلال احمدیان,جلال احمد,جلال احمدی,جلال احمديان,جلال احمد ابراهيم المازن,جلال احمد منصور العالي
نامه های جلال آل احمد

نمایش در اندازه اصلی

نامه های جلال آل احمد

نویسنده: جلال آل احمد
یک نامه ی شاعرانه به علی اصغر خبره زاده و دو نامه ی تند و تیز به نیما و جمال زاده و پاسخ آنها
.

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

» کتابناکهای مرتبط:
نون والقلم
دفترچه بیمه
خانم نزه


شما چه فکر میکنید؟