منوی دسترسی

نقد و بررسی کتاب ۳ تار + دانلود و خرید

نقد و بررسی کتاب ۳ تار + دانلود ,کتاب سه تار Pdf,کتاب آموزش سه تار Pdf,کتاب اول هنرستان سه تار Pdf,کتاب سه تار علیزاده,کتاب آموزش سه تار علیزاده,
سه تار

نمایش در اندازه اصلی

سه تار

نویسنده: جلال آل احمد
بخشی از کتاب:
یه سه تار نو و بی روپوش در دست داشت و با یقه باز و بی هوا راه می اومد!
سه تار را روی شکمش نگه داشته بود و با دست دیگر، سیم های آن را میپایید که به دکمه لباس کسی یا به گوشه بار حمالی گیر نکند و پاره نشود
فکر میکرد که دیگر وقتی سرحال آمد و زخمه را با قدرت و بی اختایر با سیم های تار آشنا خواهد کرد…

» کتابناکهای مرتبط:
در خدمت و خیانت روشنفکران
مشکل نیما یوشیج
۱۳ داستان


شما چه فکر میکنید؟