منوی دسترسی

نقد و بررسی کتاب جشن فرخنده + دانلود و خرید

نقد و بررسی کتاب جشن فرخنده + دانلود , ,کتاب جشن فرخنده,دانلود کتاب جشن فرخنده,خلاصه کتاب جشن فرخنده,دانلود کتاب صوتی جشن فرخنده
جشن فرخنده

جشن فرخنده

نویسنده: جلال آل احمد
بخشی از کتاب:
بابام روی کرسی نشسته بود و ریشش را شانه میکرد که سر پاکت را باز کزدم. چهار خط چاپی بود، حسابی خوشحال شدم چون اگر قلمی بود یا خط شکسته داشت اصلا از عهده من بر نمی آمد!
– ده بخون چرا معطلی بچه؟
و خواندم: به مناسبت جشن فرخنده ۱۷ دی و آزادی بانوان مجلسی در مجلس جنی در بنده منزل…
که بابام کاغذ رو از دستم کشید در همان لحظه شنیدم که: بده بینم کره خر

» کتابناکهای مرتبط:
الگمارک و المکوس
گناه
ارزیابی شتابزده


شما چه فکر میکنید؟