منوی دسترسی

نقد و بررسی کتاب یک چاه و دو چاله و مثلا شرح احوالات + دانلود و خرید

نقد و بررسی کتاب یک چاه و دو چاله و مثلا شرح احوالات, ,احمد جلال,احمد جلال توفيق,احمد جلال ابراهيم,احمد جلالی,احمد جلال المخرج,احمد جلال عبد القوى,
یک چاه و دو چاله و مثلا شرح احوالات

نمایش در اندازه اصلی

یک چاه و دو چاله و مثلا شرح احوالات

نویسنده: جلال آل احمد
.
این کتاب گزارشی از شرح روزگار و احوال جلال آل احمد به قلم خودش است. سادگی اثر که از صداقت جلال سرچشمه دارد به همراه بیان وقایعی اجتماعی از روگار جلال که گاه با حرکات سیاسی و جنبش های مدنی و تحولات گره می خورد، از آن اثری در خور توجه ساخته است.

حق تکثیر:
بیش از ۳۰ سال از فوت نویسنده می گذرد

» کتابناکهای مرتبط:
بیگانه
عزاداریهای نامشروع
پاسخ به تاریخ


شما چه فکر میکنید؟