منوی دسترسی

نقد و بررسی کتاب دفترچه بیمه + دانلود و خرید

نقد و بررسی کتاب دفترچه بیمه + دانلود , جلال آل احمد,جلال احمدیان,جلال احمد,جلال احمدی,جلال احمديان,جلال احمد ابراهيم المازن,جلال احمد منصور العالي
دفترچه بیمه

دفترچه بیمه

نویسنده: جلال آل احمد
داستان کوتاه
داستان های مجموعه زن زیادی به توصیف محیطی تیره اختصاص یافته اند که آدم هایش درحال فروریزی روحی و جسمی اند. دراین داستان ها نویسنده از خودش گزارش می دهد: «دفترچه بیمه»، «مسلول»، «دزدزده» و «جاپا» وسوسه های درونی انسانی را نشان می دهند که در پی گریز از زندگی و جلب ترحم دیگران است.

» کتابناکهای مرتبط:
ادب و هنر امروز ایران: مجموعه مقالات ۱۳۴۸ – ۱۳۲۴ (جلد چهارم)
آفتاب لب بام
گناه


شما چه فکر میکنید؟