منوی دسترسی

نقد و بررسی کتاب سفر به ولایت عزرائیل + دانلود و خرید

نقد و بررسی کتاب سفر به ولایت عزرائیل , سفر به ولایت عزرائیل,سفر به ولايت عزرائيل,کتاب سفر به ولایت عزرائیل,دانلود کتاب سفر به ولایت عزرائیل,دانلود رایگان
سفر به ولایت عزرائیل

نمایش در اندازه اصلی

سفر به ولایت عزرائیل

نویسنده: جلال آل احمد
با تصحیح و مقدمه شمس آل احمد
یهودى ستیزى و دشمنى با موجودیت اسرائیل در ایران میراث کسانى است چون احمد فردید . فردید در سخنان خود بر تنور یهود ستیزى و غرب ستیزى مى دمید و جهان را با تمام سازمان هاى بین المللى بر محور منویات فراماسونرى ها و صهیونیست ها می دانست.
جلال آل احمد نیز ، مفهوم غرب زدگى را از فردید ستاند و آن را در کتاب خود بکار برد. تا جایی که غرب با صناعاتش را همچون دیوی به تصویر می کشد که باید جان آن را در شیشه کرد. آن را به اختیار خویش درآورد و همچون چارپایی از آن بارکشید…
آل احمد در سفر به سرزمین فلسطین که خود از آن به عنوان ” سفر به ولایت عزرائیل” یاد می کند ، اسرائیل را فرصتی می داند برای حکومت های بی قانون عهد دقیانوسی اعراب…
آل احمد در کتاب اش چنین می نویسد:
حکومت یهود در آن سرزمین فلسطین نوعی ولایت است و نه دولت. حکومت اولیاء جدید بنی اسرائیل است بر ارض موعد ، در سرزمینی نه چندان فراخوانده و موعود و به جبر زمانه یا التزام سیاست یا روشن بینی اولیاء…

» کتابناکهای مرتبط:
خسی در میقات
جا پا
پیرمرد چشم ما بود


شما چه فکر میکنید؟