منوی دسترسی

نقد و بررسی کتاب بنی فقفیقاع + دانلود و خرید

نقد و بررسی کتاب بنی فقفیقاع + دانلود, ,جلال آل احمد,جلال احمدیان,جلال احمد,جلال احمدی,جلال احمديان,جلال احمد ابراهيم المازن,جلال احمد منصور العالي
بنی فقفیقاع

بنی فقفیقاع

نویسنده: جلال آل احمد
این داستان فصل اول رمان کوتاه سنگی بر گوری است که جلال در آن از زندگی خصوصی خود وسیمین می گوید و از مشکل زندگی که بچه دار نشدن است تا جایی که بچه ای را به فرزندی می گیرند.
کتاب سنگی بر گوری در سال ۱۳۶۰نوشته شده است و این کتاب رمانی است کوتاه و آخرین اثر داستانی آل احمد محسوب می شود. موضوع آن فرزند نداشتن اوست.

» کتابناکهای مرتبط:
۱۳ داستان کوتاه
دید و بازدید
در خدمت و خیانت روشنفکران


شما چه فکر میکنید؟