منوی دسترسی

نقد و بررسی کتاب گلدسته و فلک + دانلود و خرید

نقد و بررسی کتاب گلدسته و فلک + دانلود , ,کتاب گلدسته و فلک,کتاب گلدسته ها و فلک,دانلود کتاب گلدسته و فلک,دانلود کتاب گلدسته ها و فلک
گلدسته و فلک

نمایش در اندازه اصلی

گلدسته و فلک

نویسنده: جلال آل احمد
بخشی از کتاب:
بدیش این بود که گلدسه‌های مسجد بدجوری هوس بالارفتن را به کلة آدم می‌زد. ما هیچ کدام کاری به کار گلدسته‌ها نداشتیم؛ اما نمی‌دانم چرا مدام توی چشم‌مان بودند. توی کلاس که نشسته بودی و مشق می‌کردی یا توی حیاط که بازی می‌کردی و مدیر مدام پاپی می‌شد و هی داد می‌زد که «اگه آفتاب می‌خوای این ور، اگه سایه می‌خوای اون ور.»

» کتابناکهای مرتبط:
در خدمت و خیانت روشنفکران
ارزیابی شتابزده
مد


شما چه فکر میکنید؟