منوی دسترسی

نقد و بررسی کتاب نفرین زمین + دانلود و خرید

نقد و بررسی کتاب نفرین زمین + دانلود و , ,کتاب نفرین زمین,کتاب نفرین زمین جلال آل احمد,دانلود کتاب نفرین زمین,نقد کتاب نفرین زمین,رمان نفرین زمین
نفرین زمین

نمایش در اندازه اصلی

نفرین زمین

نویسنده: جلال آل احمد
بخشی از کتاب:
باز که این اقا پسر قشنگ با نامه ی اعمالش آمد.
ننه خیری ، این بنده خدا مامور است ، تقصیری ندارد
و این جوری داشتم مثلا به مروج نیش و کنایه میزدم . ننه خیری اینها را که شنید گفت :
من اضافات و ترفیعات نمی فهمم یعنی چه ؟ مت تا حالا شنیده بودیم که مال مرده را تقویم می کنند اما ما زنده را دیگر چرا ؟ من فقط بهش گفتم صبر کن تا شوهرم بیایید.
مروج حرفش را قطع کرد و گفت : شما یک حرف های دیگری هم زدید ننه خانم .
خوب زدم که زدم ، قرآن خدا غلط می شود . حالاش هم می زنم . تو بگو آقا معلم ، تو که از یر و بالای ما خبر داری .
و دوید و رفت و یک نعلبکی کشمش و توت اورد گذاشت جلوی ما و دنبال کرد : خاک بر سر ماه جان کننده که قدر تو را ندانست . کاش خودم دختر داشتم برات عقد می کردم . درد وبلات بخورد توی سر نصرالله .

» کتابناکهای مرتبط:
پیرمرد چشم ما بود
وسواس
آفتاب لب بام


شما چه فکر میکنید؟