منوی دسترسی

نقد و بررسی کتاب نزدیک مرزون آباد + دانلود و خرید

نقد و بررسی کتاب نزدیک مرزون آباد + دانلود, ,جلال آل احمد,جلال احمدیان,جلال احمد,جلال احمدی,جلال احمديان,جلال احمد ابراهيم المازن,جلال احمد منصور العالي
نزدیک مرزون آباد

نزدیک مرزون آباد

نویسنده: جلال آل احمد
داستان کوتاه

عبدالعلی دستغیب درباره آل احمد میگوید: جلال آل احمد در دوره ای سخت که نوشتن کار خطرناکی بود این شهامت را داشت که از ارزش های قومی، ملی و دینی حمایت کند.
آل احمد صاحب سبک است و نوشته هایش با دیگران متفاوت و تا حدی از «آلبر کامو» و «فردینال سلین» تأثیر گرفته است که خودش نیز به این موضوع اشاره کرده است. او به سبک مقطع و زنده و خطابی سخن می گوید و در طراز علوی است، جلال در مقاله نویسی و سفرنامه نویسی بسیار متهور بود و این نوع آثار وی کشش و جذابیت خوبی دارد. «نزدیک مرزن آباد» از اولین داستانهای پیوستن او به حزب توده است. به هر حال تمام بزرگ مردان گذشته ما به نحوی به یکی از اندیشه های سیاسی وقت نزدیک می شدند و لیبلیسم موجود باعث محبوب یا متنفر شدن جامعه از آنها می گردد. گرایشات مارکسیستی یا اندیشه های هر انسانی بر نوع هنر و استعداد او تاثیر چندانی ندارد اما این توانایی را هدفمند می سازد

» کتابناکهای مرتبط:
غرب زدگی
شوهر آمریکایی
سفر به ولایت عزرائیل


شما چه فکر میکنید؟