منوی دسترسی

نقد و بررسی کتاب جاپا + دانلود و خرید

نقد و بررسی کتاب جاپا + دانلود و , ,جلال آل احمد,جلال احمدیان,جلال احمد,جلال احمدی,جلال احمديان,جلال احمد ابراهيم المازن,جلال احمد منصور العالي
جا پا

جا پا

نویسنده: جلال آل احمد
جلال آل احمد در کتاب «جاپا» وسوسه های درونی انسانی را نشان می دهند که در پی گریز از زندگی و جلب ترحم دیگران است. واخوردگی های روحی راوی این داستان ها، در داستان «جاپا» بعدی تمثیلی می یابد. راوی آرزو می کند جاپایش روی برف ها باقی بماند. او فقط به خودش می اندیشد!
بخشی از کتاب:
«به خودم می اندیشیدم که زیر لباس هایم می لرزیدم و از سرما می گریختم و به خودم سرکوفت می زدم که: می بینی؟ احمق! همشون خوش و گرمن. از دهن همشون مثل اسب بخار بیرون می زنه، می بینی؟ می بینی پاهاشونو چه محکم ورمی دارن؟ آره؟ تو چی می گی؟ تو، تو که داری از سرما زه می زنی. تو که داری جون می کنی. و جا پام رو هیچی نمی مونه، رو هیچ چی!… حتی رو برف!»

«جاپا» نشان می دهد که سرخوردگی ها چگونه او را تا سرحد محافظه کاری بدبینانه و تاریک دلی به عقب رانده است، که بیزاری خود را از مردم با این توجیه های کین توزانه نشان می دهد.

» کتابناکهای مرتبط:
در خدمت و خیانت روشنفکران ( دوره دو جلدی )
از رن‍ج‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ی‌ب‍ری‍م‌
عزاداری داری گوهرمراد برای اهالی بیل


شما چه فکر میکنید؟